Disclaimer en Copyright

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van http://www.voilamakeitpersonal.com, is het mogelijk dat de informatie die op http://www.voilamakeitpersonal.com wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van http://www.voilamakeitpersonal.com

Copyright ©
Op alle ontwerpen en foto’s van Voilà – Make it Personal heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voilà – Make it Personal niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via http://www.voilamakeitpersonal.com op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden.

Prijswijzigingen voorbehouden
De collectie wijzigt regelmatig, het kan dus voorkomen dat sommige artikelen niet meer zichtbaar zijn in de webshop, maar je kunt altijd contact opnemen.
Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom, en kunnen worden gestuurd naar info@voila-makeitpersonal.nl